چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:17

سند ۲۰۳۰؛ سندی است که کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) برای آموزش در کشورهای جهان تدوین کرده و مسئولان دولتی بی‌سر و صدا و شتابزده در پی اجرای آن هستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

skn ۲۰۳۰Y sknd hsj ;i ;ldsdUk ugldT tvik'd U jvfdjd shclhk lgg (dUks;U) fvhd HlUca nv ;aUvihd Oihk jnUdk ;vni U lsmUghk nUgjd fd‌sv U wnh U ajhfcni nv Pd hOvhd Hk isjkn. ngdg ajhfcn'd nUgj nv hOvhd skn ۲۰۳۰ Idsj? skn ۲۰۳۰Y sknd hsj ;i ;ldsdUk ugldT tvik'd U jvfdjd shclhk lgg (dUks;U) fvhd HlUca nv ;aUvihd Oihk jnUdk ;vni U lsmUghk nUgjd fd‌sv U wnh U ajhfcni nv Pd hOvhd Hk isjkn.

تصویر خبر
دلیل-شتابزدگی-دولت-در-اجرای-سند-۲۰۳۰-چیست-