چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:19

برنامه نشست انجمن مسلمانان منطقه «پیوجت ساند» در واشنگتن با پلیس، شامگاه سه‌شنبه، ۲۱ دی با قرائت آیاتی از قرآن کریم پیرامون حفاظت و امنیت بشر آغاز شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvkhli kasj hkOlk lsglhkhk lkxri KPdUOj shknL nv Uhak'jk fh PgdsT ahl'hi si‌akfiT ۲۱ nd fh rvhmj Hdhjd hc rvHk ;vdl PdvhlUk pthzj U hlkdj fav Hyhc an. fvvsd hlkdj lsglhkhk nv kasj lajv; fh Pgds Hlvd;h fvkhli kasj hkOlk lsglhkhk lkxri KPdUOj shknL nv Uhak'jk fh PgdsT ahl'hi si‌akfiT ۲۱ nd fh rvhmj Hdhjd hc rvHk ;vdl PdvhlUk pthzj U hlkdj fav Hyhc an.

تصویر خبر
بررسی-امنیت-مسلمانان-در-نشست-مشترک-با-پلیس-آمریکا
برچسب های مرتبط: