چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:26

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برخی قوانین بانکی باعث کاهش سرمایه گذاری در استان شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aiv;vn- luhUk ilhik'd hlUv hrjwhnd U jUsui lkhfu hsjhknhv Iihvlphg U fojdhvd 'tj: fvod rUhkdk fhk;d fhue ;hia svlhdi 'bhvd nv hsjhk ani hsj. fvod rUhkdk fhk;d fhue ;hia svlhdi 'bhvd ani hsj aiv;vn- luhUk ilhik'd hlUv hrjwhnd U jUsui lkhfu hsjhknhv Iihvlphg U fojdhvd 'tj: fvod rUhkdk fhk;d fhue ;hia svlhdi 'bhvd nv hsjhk ani hsj.

تصویر خبر
برخی-قوانین-بانکی-باعث-کاهش-سرمایه-گذاری-شده-است