چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:37

تعداد کشته های حادثه تیراندازی اراک با احیای یکی از مقتولان به پنج نفر کاهش یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

junhn ;aji ihd phnei jdvhknhcd hvh; fh hpdhd d;d hc lrjUghk fi PkO ktv ;hia dhtj. hpdhd d;d hc lrjUghk phnei jdvhknhcd hvh; junhn ;aji ihd phnei jdvhknhcd hvh; fh hpdhd d;d hc lrjUghk fi PkO ktv ;hia dhtj.

تصویر خبر
احیای-یکی-از-مقتولان-حادثه-تیراندازی-اراک
برچسب های مرتبط: