چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:40

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز اعلام کند نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آن‌ها اقدام کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghld nv lwUfi‌hd kdvUd hkjzhld vh lUzt ;vnkn nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vhsh aufi dh lUsshj PUgd U fhk;d vh thrn lOUc hughl ;kn ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg ;vnk Hk‌ih hrnhl ;kn. kdvUd hkjzhld auf dh lUsshj fhk;d U hujfhvd thrn lOUc vh juxdg ld‌;kn klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghld nv lwUfi‌hd kdvUd hkjzhld vh lUzt ;vnkn nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vhsh aufi dh lUsshj PUgd U fhk;d vh thrn lOUc hughl ;kn ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg ;vnk Hk‌ih hrnhl ;kn.

تصویر خبر
نیروی-انتظامی-شعب-یا-موسسات-بانکی-و-اعتباری-فاقد-مجوز-را-تعطیل-می-کند
برچسب های مرتبط: