چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:46

آزمایشگاه زمین ساخت با هدف شبیه‌سازی تغییرشکل‌های پوسته سخت زمین در محیط آزمایشگاه برای اولین بار در کشور در دانشگاه دامغان طراحی و به بهره برداری رسید.

Hclhda'hi cldk shoj fh int afdi‌shcd jyddva;g‌ihd PUsji soj cldk nv lpdx Hclhda'hi fvhd hUgdk fhv nv ;aUv nv nhka'hi nhlyhk xvhpd U fi fivi fvnhvd vsdn. Hclhda'hi cldk shoj nv nhka'hi nhlyhk vhi‌hknhcd an Hclhda'hi cldk shoj fh int afdi‌shcd jyddva;g‌ihd PUsji soj cldk nv lpdx Hclhda'hi fvhd hUgdk fhv nv ;aUv nv nhka'hi nhlyhk xvhpd U fi fivi fvnhvd vsdn.

تصویر خبر
آزمایشگاه-زمین-ساخت-در-دانشگاه-دامغان-راه-اندازی-شد
عبارات مرتبط با آزمایشگاه زمین ساخت در دانشگاه دامغان راه‌اندازی شد
برچسب های مرتبط: