چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:47

قوی‌ترین مرد پارالمپین جهان و دارنده مدال طلای فوق‌سنگین دسته 107+ کیلوگرم پارالمپیک‌های ریو و لندن کاندید دریافت نشان و جایزه جهانی لاروس شد.

rUd‌jvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr‌sk'dk nsji 107+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd vdU U gknk ;hkndn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an. sdhlkn vplhk khlcn nvdhtj Ohdci Oihkd ghvUs an rUd‌jvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr‌sk'dk nsji 107+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd vdU U gknk ;hkndn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an.

تصویر خبر
سیامند-رحمان-نامزد-دریافت-جایزه-جهانی-لاروس-شد