چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:53

گوشه ای از سخنان وی که در سایت رسمی و توییتر او منعکس شده، نشان از دشمنی یاسرالحبیب با این ستون اصلی انقلاب اسلامی ایران دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'Uai hd hc sokhk Ud ;i nv shdj vsld U jUddjv hU lku;s aniT kahk hc nalkd dhsvhgpfdf fh hdk sjUk hwgd hkrghf hsghld hdvhk nhvn. jUidk fd avlhki adui hk'gdsd fi Hdj hggi ihald vtskOhkd 'Uai hd hc sokhk Ud ;i nv shdj vsld U jUddjv hU lku;s aniT kahk hc nalkd dhsvhgpfdf fh hdk sjUk hwgd hkrghf hsghld hdvhk nhvn.