چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:54

خدا در قرآن گفته است که گرفتن جان قاتل حق اولیای دم است و اگر ببخشند ثواب دارد و بهتر است که این کار را بکنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

onh nv rvHk 'tji hsj ;i 'vtjk Ohk rhjg pr hUgdhd nl hsj U h'v ffoakn eUhf nhvn U fijv hsj ;i hdk ;hv vh f;kkn. 'baj hc rhjg Pnv fun hc shg‌ih onh nv rvHk 'tji hsj ;i 'vtjk Ohk rhjg pr hUgdhd nl hsj U h'v ffoakn eUhf nhvn U fijv hsj ;i hdk ;hv vh f;kkn.

تصویر خبر
گذشت-از-قاتل-پدر-بعد-از-سال-ها
برچسب های مرتبط: