چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:56

قهرمان وزنه‌برداری کشورمان، قویترین مرد پارالمپین جهان و دارنده مدال طلای فوق‌سنگین دسته 107+ کیلوگرم پارالمپیک‌های 2016 ریو و 2012 لندن نامزد دریافت نشان و جایزه جهانی لاروس شد.

rivlhk Ucki‌fvnhvd ;aUvlhkT rUdjvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr‌sk'dk nsji 107+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd 2016 vdU U 2012 gknk khlcn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an. sdhlkn vplhk khlcn nvdhtj Ohdci Oihkd ghvUs an rivlhk Ucki‌fvnhvd ;aUvlhkT rUdjvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr‌sk'dk nsji 107+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd 2016 vdU U 2012 gknk khlcn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an.

تصویر خبر
سیامند-رحمان-نامزد-دریافت-جایزه-جهانی-لاروس-شد
برچسب های مرتبط: