چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:57

مشهد- ایرنا-معاونت اجتماعی دادگستری خراسان رضوی گفت: تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم در کاهش ورودی پرونده های قضایی موثر است و براساس یکی از فرمایشات مهم مقام معظم رهبری کلیه سازمان ها و دستگاهها مکلفند قوه قضائیه را در پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lain- hdvkh-luhUkj hOjlhud nhn'sjvd ovhshk vqUd 'tj: jgha fvhd Pda'dvd hc UrUu Ovl nv ;hia UvUnd PvUkni ihd rqhdd lUev hsj U fvhshs d;d hc tvlhdahj lil lrhl luzl vifvd ;gdi shclhk ih U nsj'hiih l;gtkn rUi rqhmdi vh nv Pda'dvd hc UrUu Ovl dhvd ;kkn. jgha fvhd Pda'dvd hcUrUu Ovl nv;hia UvUnd PvUkni ihd rqhdd lUevhsj lain- hdvkh-luhUkj hOjlhud nhn'sjvd ovhshk vqUd 'tj: jgha fvhd Pda'dvd hc UrUu Ovl nv ;hia UvUnd PvUkni ihd rqhdd lUev hsj U fvhshs d;d hc tvlhdahj lil lrhl luzl vifvd ;gdi shclhk ih U nsj'hiih l;gtkn rUi rqhmdi vh nv Pda'dvd hc UrUu Ovl dhvd ;kkn.