چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:01

قاتل زنجیره ای روس به قتل 59 زن دیگر اعتراف کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rhjg ckOdvi hd vUs fi rjg 59 ck nd'v hujvht ;vn. hujvht d; htsv Pgds vUs fi rjg 81 ck! rhjg ckOdvi hd vUs fi rjg 59 ck nd'v hujvht ;vn.

تصویر خبر
اعتراف-یک-افسر-پلیس-روس-به-قتل-81-زن-
برچسب های مرتبط: