چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:09

جدیدترین عملیات استشهادی در قدس غربی به کشته شدن سه نفر انجامید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ondnjvdk ulgdhj hsjaihnd nv rns yvfd fi ;aji ank si ktv hkOhldn. 3 ;aji nv Ondnjvdk ulgdhj hsjaihnd nv rns yvfd Ondnjvdk ulgdhj hsjaihnd nv rns yvfd fi ;aji ank si ktv hkOhldn.

تصویر خبر
3-کشته-در-جدیدترین-عملیات-استشهادی-در-قدس-غربی
برچسب های مرتبط: