چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:14

آیت الله سید محمد خامنه‌ای، رییس بنیاد ایران شناسی، در مراسم سومین گردهمایی موسسه‌های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان اظهار کرد: کلید بالاترین معارف بشری «زبان فارسی» است و بدون زبان فارسی و ترجمه آن به دیگر زبان‌ها، هرگز سایر کشورها نمی‌توانند به مفاهیم بالا دست پیدا کنند.

Hdj hggi sdn lpln ohlki‌hdT vdds fkdhn hdvhk akhsdT nv lvhsl sUldk 'vnilhdd lUssi‌ihd tuhg nv HlUca cfhk thvsd nv Oihk hzihv ;vn: ;gdn fhghjvdk luhvt favd Kcfhk thvsdL hsj U fnUk cfhk thvsd U jvOli Hk fi nd'v cfhk‌ihT iv'c shdv ;aUvih kld‌jUhkkn fi lthidl fhgh nsj Pdnh ;kkn. ;gdn fhghjvdk luhvt favd Kcfhk thvsdL hsj Hdj hggi sdn lpln ohlki‌hdT vdds fkdhn hdvhk akhsdT nv lvhsl sUldk 'vnilhdd lUssi‌ihd tuhg nv HlUca cfhk thvsd nv Oihk hzihv ;vn: ;gdn fhghjvdk luhvt favd Kcfhk thvsdL hsj U fnUk cfhk thvsd U jvOli Hk fi nd'v cfhk‌ihT iv'c shdv ;aUvih kld‌jUhkkn fi lthidl fhgh nsj Pdnh ;kkn.

تصویر خبر
کلید-بالاترین-معارف-بشری--زبان-فارسی--است
برچسب های مرتبط: