چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:21

تحقیقات برای دستگیری عامل یا عاملان قتل‌عام اعضای یک خانواده در ایرانشهر در حالی ادامه دارد که تاکنون سه مظنون در این پرونده شناسایی شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

jprdrhj fvhd nsj'dvd uhlg dh uhlghk rjg‌uhl huqhd d; ohkUhni nv hdvhkaiv nv phgd hnhli nhvn ;i jh;kUk si lzkUk nv hdk PvUkni akhshdd ani‌hkn U jprdrhj hc Hkih hnhli nhvn. Ocmdhj Okhdj oUkdk/ rjg‌uhl nv hdvhkaiv jprdrhj fvhd nsj'dvd uhlg dh uhlghk rjg‌uhl huqhd d; ohkUhni nv hdvhkaiv nv phgd hnhli nhvn ;i jh;kUk si lzkUk nv hdk PvUkni akhshdd ani‌hkn U jprdrhj hc Hkih hnhli nhvn.

تصویر خبر
جزئیات-جنایت-خونین--قتل-عام-در-ایرانشهر
برچسب های مرتبط: