چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:23

یک جوان در اندیمشک پس از برخورد با قطار باری در اندیمشک در دم جان باخت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; OUhk nv hkndla; Ps hc fvoUvn fh rxhv fhvd nv hkndla; nv nl Ohk fhoj. ;aji ank d; OUhk nv fvoUvn fh rxhv nv hkndla; d; OUhk nv hkndla; Ps hc fvoUvn fh rxhv fhvd nv hkndla; nv nl Ohk fhoj.

تصویر خبر
کشته-شدن-یک-جوان-در-برخورد-با-قطار-در-اندیمشک
برچسب های مرتبط: