چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:33

حسن روحانی و عبدالله عبدالله - رییس اجرایی دولت افغانستان - عصر امروز چهارشنبه ۲۲ دی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

psk vUphkd U ufnhggi ufnhggi - vdds hOvhdd nUgj htyhksjhk - uwv hlvUc Iihvakfi ۲۲ nd fh d;nd'v ndnhv U 'tj'U ;vnkn. ndnhv psk vUphkd U ufnhggi ufnhggi psk vUphkd U ufnhggi ufnhggi - vdds hOvhdd nUgj htyhksjhk - uwv hlvUc Iihvakfi ۲۲ nd fh d;nd'v ndnhv U 'tj'U ;vnkn.

تصویر خبر
دیدار-حسن-روحانی-و-عبدالله-عبدالله
برچسب های مرتبط: