چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:40

تبریز - ایرنا - خبرنگاران و اصحاب رسانه استان صبح امروز، چهارشنبه از نیروگاه تبریز بازدید کرده و در نشست خبری مدیر عامل شرکت تولید برق آذربایجان شرقی شرکت کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jfvdc - hdvkh - ofvk'hvhk U hwphf vshki hsjhk wfp hlvUcT Iihvakfi hc kdvU'hi jfvdc fhcndn ;vni U nv kasj ofvd lndv uhlg av;j jUgdn fvr HbvfhdOhk avrd av;j ;vnkn. fhcndn ofvk'hvhk hc kdvU'hi jfvdc jfvdc - hdvkh - ofvk'hvhk U hwphf vshki hsjhk wfp hlvUcT Iihvakfi hc kdvU'hi jfvdc fhcndn ;vni U nv kasj ofvd lndv uhlg av;j jUgdn fvr HbvfhdOhk avrd av;j ;vnkn.

تصویر خبر
بازدید-خبرنگاران-از-نیروگاه-تبریز
برچسب های مرتبط: