چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:42

در آستانه هفته شوراهای آموزش و پرورش، روزشمار این هفته که از 24 دی ماه آغاز می‌شود تا 30 دی ماه ادامه می‌یابد، اعلام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv Hsjhki itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUcalhv hdk itji ;i hc 24 nd lhi Hyhc ld‌aUn jh 30 nd lhi hnhli ld‌dhfnT hughl an. vUcalhv itji aUvhihd HlUca U PvUva hughl an nv Hsjhki itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUcalhv hdk itji ;i hc 24 nd lhi Hyhc ld‌aUn jh 30 nd lhi hnhli ld‌dhfnT hughl an.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-شوراهای-آموزش-و-پرورش-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: