چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:52

خبرگزاری "اسپوتنیک" روسیه در گزارشی مصور مراسم تشییع باشکوه و میلیونی آیت الله هاشمی رفسنجانی را بازتاب داد. در این گزارش تصاویری از تشییع پیکر هاشمی و سوگواری برای فقدان این چهره باسابقه نظام به چشم می خورد. این عکس ها را سهیل قنبرزاده برای این خبرگزاری تهیه کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd "hsPUjkd;" vUsdi nv 'chvad lwUv lvhsl jaddu fha;Ui U ldgdUkd Hdj hggi ihald vtskOhkd vh fhcjhf nhn. nv hdk 'chva jwhUdvd hc jaddu Pd;v ihald U sU'Uhvd fvhd trnhk hdk Iivi fhshfri kzhl fi Ial ld oUvn. hdk u;s ih vh sidg rkfvchni fvhd hdk ofv'chvd jidi ;vni hsj. 'chva vshki vUsd hc Unhu fh Hdj hggi ihald ofv'chvd "hsPUjkd;" vUsdi nv 'chvad lwUv lvhsl jaddu fha;Ui U ldgdUkd Hdj hggi ihald vtskOhkd vh fhcjhf nhn. nv hdk 'chva jwhUdvd hc jaddu Pd;v ihald U sU'Uhvd fvhd trnhk hdk Iivi fhshfri kzhl fi Ial ld oUvn. hdk u;s ih vh sidg rkfvchni fvhd hdk ofv'chvd jidi ;vni hsj.

تصویر خبر
گزارش-رسانه-روسی-از-وداع-با-آیت-الله-هاشمی