چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:54

رییس جمهور در پیامی با قدردانی از حضور مردم در مراسم تشییع و تجلیل از آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد که این حضور، صفحه پرشکوه دیگری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زد و وحدت استوار ملی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds OliUv nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv lvnl nv lvhsl jaddu U jOgdg hc Hdj hggi ihald vtskOhkd jh;dn ;vn ;i hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn U Upnj hsjUhv lgd vh nv fvhfv Ial Oihkdhk fi klhda 'bhaj. rnvnhkd vUphkd hc pqUv lvnl nv lvhsl jaddu U jOgdg Hdj hggi ihald vtskOhkd vdds OliUv nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv lvnl nv lvhsl jaddu U jOgdg hc Hdj hggi ihald vtskOhkd jh;dn ;vn ;i hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn U Upnj hsjUhv lgd vh nv fvhfv Ial Oihkdhk fi klhda 'bhaj.

تصویر خبر
قدردانی-روحانی-از-حضور-مردم-در-مراسم-تشییع-و-تجلیل-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی