چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:56

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از رشد درصد باسوادی اتباع خارجی خبر داد و گفت: درصد باسوادی اتباع خارجی از 6 درصد در ابتدای انقلاب به 60 درصد در سال 95 افزایش یافته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds shclhk kiqj sUhnHlUcd hc van nvwn fhsUhnd hjfhu ohvOd ofv nhn U 'tj: nvwn fhsUhnd hjfhu ohvOd hc 6 nvwn nv hfjnhd hkrghf fi 60 nvwn nv shg 95 htchda dhtji hsj. htchda nvwn fhsUhnd hjfhu ohvOd jh lvc 60 nvwn nv shg 95 vmds shclhk kiqj sUhnHlUcd hc van nvwn fhsUhnd hjfhu ohvOd ofv nhn U 'tj: nvwn fhsUhnd hjfhu ohvOd hc 6 nvwn nv hfjnhd hkrghf fi 60 nvwn nv shg 95 htchda dhtji hsj.

تصویر خبر
افزایش-درصد-باسوادی-اتباع-خارجی-تا-مرز-60-درصد-در-سال-95
برچسب های مرتبط: