چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:58

تهران-ایرنا-رئیس جمهوری در پیامی با قدردانی از حضور آگاهانه و قدرشناسانه مردم شریف و هوشمند ایران در تشییع و تجلیل از آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد که این حضور، صفحه پرشکوه دیگری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زد و وحدت استوار ملی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk-hdvkh-vmds OliUvd nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc Hdj hggi ihald vtskOhkd jh;dn ;vn ;i hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn U Upnj hsjUhv lgd vh nv fvhfv Ial Oihkdhk fi klhda 'bhaj. rnvnhkd n;jv vUphkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl nv jaddu U jOgdg Hdj hggi ihald vtskOhkd jivhk-hdvkh-vmds OliUvd nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc Hdj hggi ihald vtskOhkd jh;dn ;vn ;i hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn U Upnj hsjUhv lgd vh nv fvhfv Ial Oihkdhk fi klhda 'bhaj.

تصویر خبر
قدردانی-دکتر-روحانی-از-حضور-آگاهانه-و-قدرشناسانه-مردم-در-تشییع-و-تجلیل-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی