چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:09

رئیس جمهوری در پیامی با قدردانی از حضور آگاهانه و قدرشناسانه مردم شریف و هوشمند ایران در تشییع و تجلیل از مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکید کرد که این حضور، صفحه پرشکوه دیگری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUvd nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc lvpUl ihald vtskOhkd jh;dn ;vn ;i hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn. vUphkd hc pqUv lvnl nv jaddu lvpUl ihald rnvnhkd ;vn vmds OliUvd nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc lvpUl ihald vtskOhkd jh;dn ;vn ;i hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn.

تصویر خبر
روحانی-از-حضور-مردم-در-تشییع-مرحوم-هاشمی-قدردانی-کرد
برچسب های مرتبط: