چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:11

انزلی - ایرنا - فرمانده دریابانی شهرستان بندرانزلی از کشف جسد صیاد غرق شده در دریا پس از گذشت یک ماه از حادثه واژگونی قایق صیادان در این شهر ساحلی خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hkcgd - hdvkh - tvlhkni nvdhfhkd aivsjhk fknvhkcgd hc ;at Osn wdhn yvr ani nv nvdh Ps hc 'baj d; lhi hc phnei UhC'Ukd rhdr wdhnhk nv hdk aiv shpgd ofv nhn. ;at Osn wdhn yvr ani nv nvdhd ocv Ps hc d; lhi hkcgd - hdvkh - tvlhkni nvdhfhkd aivsjhk fknvhkcgd hc ;at Osn wdhn yvr ani nv nvdh Ps hc 'baj d; lhi hc phnei UhC'Ukd rhdr wdhnhk nv hdk aiv shpgd ofv nhn.

تصویر خبر
کشف-جسد-صیاد-غرق-شده-در-دریای-خزر-پس-از-یک-ماه