چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:17

رئیس‌جمهور در پیامی با قدردانی از حضور آگاهانه و قدرشناسانه مردم در تشییع و تجلیل از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: این حضور، صفحه پرشکوه دیگری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زد و وحدت استوار ملی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds‌OliUv nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl nv jaddu U jOgdg hc Hdj‌hggi ihald vtskOhkd jh;dn ;vn: hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn U Upnj hsjUhv lgd vh nv fvhfv Ial Oihkdhk fi klhda 'bhaj. rnvnhkd vUphkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl nv jaddu U jOgdg Hdj‌hggi ihald vtskOhkd vmds‌OliUv nv Pdhld fh rnvnhkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl nv jaddu U jOgdg hc Hdj‌hggi ihald vtskOhkd jh;dn ;vn: hdk pqUvT wtpi Pva;Ui nd'vd nv jhvdo Pvhtjohv hdvhk vrl cn U Upnj hsjUhv lgd vh nv fvhfv Ial Oihkdhk fi klhda 'bhaj.

تصویر خبر
قدردانی-روحانی-از-حضور-آگاهانه-و-قدرشناسانه-مردم-در-تشییع-و-تجلیل-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی