چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:17

ساعت 22 شامگاه گذشته جوان 19 ساله در یکی از مناطق حاشیه ای شهر دزفول مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قرار گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shuj 22 ahl'hi 'baji OUhk 19 shgi nv d;d hc lkhxr phadi hd aiv nctUg lUvn hwhfj 'gUgi hsgpi a;hvd rvhv 'vtj. a;hv OUhk nctUgd fh agd; hsgpi a;hvd shuj 22 ahl'hi 'baji OUhk 19 shgi nv d;d hc lkhxr phadi hd aiv nctUg lUvn hwhfj 'gUgi hsgpi a;hvd rvhv 'vtj.

تصویر خبر
شکار-جوان-دزفولی-با-شلیک-اسلحه-شکاری
برچسب های مرتبط: