چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:32

حمله انتحاری طالبان در کابل و در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

plgi hkjphvd xhgfhk nv ;hfg U nv kcnd;d shojlhk Phvglhk htyhksjhk fda hc ۲۰ ;aji fv Ohd 'bhaj. plgi hkjphvd xhgfhk nv ;hfg plgi hkjphvd xhgfhk nv ;hfg U nv kcnd;d shojlhk Phvglhk htyhksjhk fda hc ۲۰ ;aji fv Ohd 'bhaj.

تصویر خبر
حمله-انتحاری-طالبان-در-کابل
برچسب های مرتبط: