چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:35

در این گزارش نگاهی داریم به معابد زیبای برجای مانده از شهر باستانی آنگکور در کشور کامبوج که همه ساله گردشگران زیادی را به این کشور جلب می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hdk 'chva k'hid nhvdl fi luhfn cdfhd fvOhd lhkni hc aiv fhsjhkd Hk';Uv nv ;aUv ;hlfUO ;i ili shgi 'vna'vhk cdhnd vh fi hdk ;aUv Ogf ld ;kn. luhfn hsvhv Hldc ;hlfUO nv hdk 'chva k'hid nhvdl fi luhfn cdfhd fvOhd lhkni hc aiv fhsjhkd Hk';Uv nv ;aUv ;hlfUO ;i ili shgi 'vna'vhk cdhnd vh fi hdk ;aUv Ogf ld ;kn.

تصویر خبر
معابد-اسرار-آمیز-کامبوج