چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:40

رییس جمهور در پیامی از حضور آگاهانه و قدرشناسانه مردم ‏شریف و هوشمند ایران در تشییع و تجلیل از آیت الله هاشمی رفسنجانی قدردانی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds OliUv nv Pdhld hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl ‏avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc Hdj hggi ihald vtskOhkd rnvnhkd ;vn. vUphkd hc pqUv H'hihki lvnl nv jaddu ‏Hdj hggi ihald rnvnhkd ;vn vdds OliUv nv Pdhld hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl ‏avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc Hdj hggi ihald vtskOhkd rnvnhkd ;vn.

تصویر خبر
روحانی-از-حضور-آگاهانه-مردم-در-تشییع--آیت-الله-هاشمی-قدردانی-کرد
برچسب های مرتبط: