چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:41

جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا، ۲۱ دی ماه، در نشست کمیته امور اطلاعاتی سنا، از تائید یا تکذیب این موضوع که اداره تحت ریاست او در حال تحقیق در مورد ارتباط احتمالی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه است، خودداری کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Odlc ;Uld vmds Pgds tnvhg Hlvd;hT ۲۱ nd lhiT nv kasj ;ldji hlUv hxghuhjd skhT hc jhmdn dh j;bdf hdk lUqUu ;i hnhvi jpj vdhsj hU nv phg jprdr nv lUvn hvjfhx hpjlhgd ldhk sjhn hkjohfhjd nUkhgn jvhlP U vUsdi hsjT oUnnhvd ;vn. jgha nlU;vhj ih fvhd cdv sUhg fvnk hkjohfhj Hlvd;h Odlc ;Uld vmds Pgds tnvhg Hlvd;hT ۲۱ nd lhiT nv kasj ;ldji hlUv hxghuhjd skhT hc jhmdn dh j;bdf hdk lUqUu ;i hnhvi jpj vdhsj hU nv phg jprdr nv lUvn hvjfhx hpjlhgd ldhk sjhn hkjohfhjd nUkhgn jvhlP U vUsdi hsjT oUnnhvd ;vn.

تصویر خبر
تلاش-دموکرات-ها-برای-زیر-سوال-بردن-انتخابات-آمریکا