چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:42

رئیس جمهور در پیامی از حضور آگاهانه و قدرشناسانه مردم شریف و هوشمند ایران در تشییع و تجلیل از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قدردانی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUv nv Pdhld hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc Hdj‌hggi ihald vtskOhkd rnvnhkd ;vn. rnvnhkd vUphkd hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl nv jaddu U jOgdg Hdj‌hggi ihald vtskOhkd vmds OliUv nv Pdhld hc pqUv H'hihki U rnvakhshki lvnl avdt U iUalkn hdvhk nv jaddu U jOgdg hc Hdj‌hggi ihald vtskOhkd rnvnhkd ;vn.

تصویر خبر
قدردانی-روحانی-از-حضور-آگاهانه-و-قدرشناسانه-مردم-در-تشییع-و-تجلیل-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی
برچسب های مرتبط: