چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:00

اردبیل - ایرنا - فرمانده انتظامی استان اردبیل یکی از ماموریت های اصلی نیروی انتظامی را پیشگیری از آسیب های مختلف دانست و گفت: 60 درصد فعالیت پلیس اردبیل در حوزه اقدامات پیشگیرانه از جرایم متمرکز شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvnfdg - hdvkh - tvlhkni hkjzhld hsjhk hvnfdg d;d hc lhlUvdj ihd hwgd kdvUd hkjzhld vh Pda'dvd hc Hsdf ihd lojgt nhksj U 'tj: 60 nvwn tuhgdj Pgds hvnfdg nv pUci hrnhlhj Pda'dvhki hc Ovhdl ljlv;c ani hsj. 60 nvwn tuhgdj Pgds hvnfdg nv pUci Pda'dvd hc Ovhdl hsj hvnfdg - hdvkh - tvlhkni hkjzhld hsjhk hvnfdg d;d hc lhlUvdj ihd hwgd kdvUd hkjzhld vh Pda'dvd hc Hsdf ihd lojgt nhksj U 'tj: 60 nvwn tuhgdj Pgds hvnfdg nv pUci hrnhlhj Pda'dvhki hc Ovhdl ljlv;c ani hsj.

تصویر خبر
60-درصد-فعالیت-پلیس-اردبیل-در-حوزه-پیشگیری-از-جرایم-است
برچسب های مرتبط: