چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:01

یک مغازه 12 مترمربعی با کاربری آرایشگاه مردانه دچار آتش سوزی شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lyhci 12 ljvlvfud fh ;hvfvd Hvhda'hi lvnhki nIhv Hja sUcd an. lihv pvdr nv Hvhda'hi lvnhki/ ohvO ;vnk sh;khk hc ldhk nUn U Hja d; lyhci 12 ljvlvfud fh ;hvfvd Hvhda'hi lvnhki nIhv Hja sUcd an.

تصویر خبر
مهار-حریق-در-آرایشگاه-مردانه--خارج-کردن-ساکنان-از-میان-دود-و-آتش
برچسب های مرتبط: