چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:14

اراک- معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور گفت: مسئولیت پذیری در رابطه با محیط زیست توسعه پایدار را رقم می زند، بنابراین تک تک افراد جامعه موظفند حفظ محیط زیست را مود توجه قرار دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh;- luhUk lpdx cdsj hkshkd shclhk lpdx cdsj ;aUv 'tj: lsmUgdj Pbdvd nv vhfxi fh lpdx cdsj jUsui Phdnhv vh vrl ld cknT fkhfvhdk j; j; htvhn Ohlui lUztkn ptz lpdx cdsj vh lUn jUOi rvhv nikn. lsmUgdj Pbdvd nv vhfxi fh lpdx cdsj jUsui Phdnhv vh vrl ld ckn hvh;- luhUk lpdx cdsj hkshkd shclhk lpdx cdsj ;aUv 'tj: lsmUgdj Pbdvd nv vhfxi fh lpdx cdsj jUsui Phdnhv vh vrl ld cknT fkhfvhdk j; j; htvhn Ohlui lUztkn ptz lpdx cdsj vh lUn jUOi rvhv nikn.

تصویر خبر
مسئولیت-پذیری-در-رابطه-با-محیط-زیست-توسعه-پایدار-را-رقم-می-زند
برچسب های مرتبط: