چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:19

قم- ایرنا - معاون اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه و بودجه قم گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران،این استان به خاطر کسب رتبه هایی در شاخص های ارزیابی، رتبه ششم سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 را کسب کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rl- hdvkh - luhUk hxghuhj U Hlhv shclhk lndvdj U fvkhli U fUnOi rl 'tj: fv hshs hughl lv;c Hlhv hdvhkThdk hsjhk fi ohxv ;sf vjfi ihdd nv ahow ihd hvcdhfdT vjfi aal svalhvd ulUld ktUs U ls;k shg 95 vh ;sf ;vn. rl phmc vjfi aal svalhvd ktUs U ls;k shg 95 rl- hdvkh - luhUk hxghuhj U Hlhv shclhk lndvdj U fvkhli U fUnOi rl 'tj: fv hshs hughl lv;c Hlhv hdvhkThdk hsjhk fi ohxv ;sf vjfi ihdd nv ahow ihd hvcdhfdT vjfi aal svalhvd ulUld ktUs U ls;k shg 95 vh ;sf ;vn.

تصویر خبر
قم-حائز-رتبه-ششم-سرشماری-نفوس-و-مسکن-سال-95
برچسب های مرتبط: