چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:21

کرمانشاه- ایرنا- امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: سراسر وجود آیت الله رفسنجانی عشق به امام، انقلاب و رهبری بود به گونه ای بسیاری از تهمت ها را به جان خرید تا به نظام لطمه ای وارد نشود و بی شک پاداش این مجاهدت در نزد پروردگار محفوظ باقی خواهد ماند.

;vlhkahi- hdvkh- hlhl Olui hsghl Hfhnyvf 'tj: svhsv UOUn Hdj hggi vtskOhkd uar fi hlhlT hkrghf U vifvd fUn fi 'Uki hd fsdhvd hc jilj ih vh fi Ohk ovdn jh fi kzhl gxli hd Uhvn kaUn U fd a; Phnha hdk lOhinj nv kcn PvUvn'hv lptUz fhrd oUhin lhkn. svhsv UOUn Hdj hggi vtskOhkd uar fi hlhl U vifvd fUn ;vlhkahi- hdvkh- hlhl Olui hsghl Hfhnyvf 'tj: svhsv UOUn Hdj hggi vtskOhkd uar fi hlhlT hkrghf U vifvd fUn fi 'Uki hd fsdhvd hc jilj ih vh fi Ohk ovdn jh fi kzhl gxli hd Uhvn kaUn U fd a; Phnha hdk lOhinj nv kcn PvUvn'hv lptUz fhrd oUhin lhkn.

تصویر خبر
سراسر-وجود-آیت-الله-رفسنجانی-عشق-به-امام-و-رهبری-بود
برچسب های مرتبط: