چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:35

باشگاه هبی فورچون چین، پیشنهاد 95 میلیون یورویی برای جذب خامس رودریگز را تکذیب کرد.

fha'hi ifd tUvIUk IdkT Pdakihn 95 ldgdUk dUvUdd fvhd Obf ohls vUnvd'c vh j;bdf ;vn. Pdakihn 95 ldgdUk dUvUdd ohls j;bdf an fha'hi ifd tUvIUk IdkT Pdakihn 95 ldgdUk dUvUdd fvhd Obf ohls vUnvd'c vh j;bdf ;vn.

تصویر خبر
پیشنهاد-95-میلیون-یورویی-خامس-تکذیب-شد
برچسب های مرتبط: