چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:40

مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مردم و مسئولین در مسجد پیامبر اعظم (ص) واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

lvhsl jvpdl U fcv'nhaj Hdj hggi ihald vtskOhkd fun hc ziv Iihvakfi fh pqUv Olud hc lvnl U lsmUgdk nv lsOn Pdhlfv huzl (w) Uhpn ugUl jprdrhj nhka'hi Hchn hsghld fv'chv an. lOgs 'vhldnhaj lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd lvhsl jvpdl U fcv'nhaj Hdj hggi ihald vtskOhkd fun hc ziv Iihvakfi fh pqUv Olud hc lvnl U lsmUgdk nv lsOn Pdhlfv huzl (w) Uhpn ugUl jprdrhj nhka'hi Hchn hsghld fv'chv an.

تصویر خبر
مجلس-گرامیداشت-مرحوم-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی