چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:44

مدافع ملی پوش استقلال پس از رفع مصدومیت و پشت سرگذاشتن دوران آماده سازی به فهرست ۱۸ نفره آبی پوشان برگشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lnhtu lgd PUa hsjrghg Ps hc vtu lwnUldj U Paj sv'bhajk nUvhk Hlhni shcd fi tivsj ۱۸ ktvi Hfd PUahk fv'aj. ofv oUa fvhd hsjrghgd ih lnhtu lgd PUa hsjrghg Ps hc vtu lwnUldj U Paj sv'bhajk nUvhk Hlhni shcd fi tivsj ۱۸ ktvi Hfd PUahk fv'aj.

تصویر خبر
خبر-خوش-برای-استقلالی-ها
برچسب های مرتبط: