چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:48

کرمانشاه- ایرنا- فرماندار سنقر و کلیایی گفت: ایجاد فضای تغییر نگرش جامعه در بحث اشتغال در خصوص استخدام در ادارات دولتی ضروری است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi- hdvkh- tvlhknhv skrv U ;gdhdd 'tj: hdOhn tqhd jyddv k'va Ohlui nv fpe hajyhg nv owUw hsjonhl nv hnhvhj nUgjd qvUvd hsj. tvlhknhv skrvU ;gdhdd: jyddv k'hi ksfj fi hajyhg qvUvdsj ;vlhkahi- hdvkh- tvlhknhv skrv U ;gdhdd 'tj: hdOhn tqhd jyddv k'va Ohlui nv fpe hajyhg nv owUw hsjonhl nv hnhvhj nUgjd qvUvd hsj.

تصویر خبر
فرماندار-سنقرو-کلیایی--تغییر-نگاه-نسبت-به-اشتغال-ضروریست