چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:57

نوشهر - ایرنا - امام جمعه رامسرگفت : آیت الله هاشمی رفسنجانی ذخیره انقلاب بود و جامعه هیچگاه مجاهدت های ایشان را در طول دوران مبارزات و انقلاب اسلامی فراموش نخواهد کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kUaiv - hdvkh - hlhl Olui vhlsv'tj : Hdj hggi ihald vtskOhkd bodvi hkrghf fUn U Ohlui idI'hi lOhinj ihd hdahk vh nv xUg nUvhk lfhvchj U hkrghf hsghld tvhlUa koUhin ;vn. hlhl Olui vhlsv:lOhinjihd Hdj hggi ihald vtskOhkd iv'ctvhlUa kld aUn kUaiv - hdvkh - hlhl Olui vhlsv'tj : Hdj hggi ihald vtskOhkd bodvi hkrghf fUn U Ohlui idI'hi lOhinj ihd hdahk vh nv xUg nUvhk lfhvchj U hkrghf hsghld tvhlUa koUhin ;vn.