چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:59

موج سرما در کشورهای اروپایی به کشته شدن دست‌کم ۶۱ تن منجر شده که بیشتر قربانیان از لهستان بوده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lUO svlh nv ;aUvihd hvUPhdd fi ;aji ank nsj‌;l ۶۱ jk lkOv ani ;i fdajv rvfhkdhk hc gisjhk fUni‌hkn. lUO svlh jgthj nhn/ ۶۱ ktv jh;kUk Ohk nhni‌hkn/ hs;hk Pkhikn‌i‌ih nv fvod‌ hc ijg‌ih lUO svlh nv ;aUvihd hvUPhdd fi ;aji ank nsj‌;l ۶۱ jk lkOv ani ;i fdajv rvfhkdhk hc gisjhk fUni‌hkn.

تصویر خبر
موج-سرما-تلفات-داد--۶۱-نفر-تاکنون-جان-داده-اند--اسکان-پناهند-ه-ها-در-برخی--از-هتل-ها
برچسب های مرتبط: