چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:01

یک مقام آگاه قضایی از شناسایی و انهدام باند فساد و قاچاق دارو در یکی از مناطق شمال تهران خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lrhl H'hi rqhdd hc akhshdd U hkinhl fhkn tshn U rhIhr nhvU nv d;d hc lkhxr alhg jivhk ofv nhn. hkinhl fhkn tshn U rhIhr nhvU nv alhg‌ jivhk d; lrhl H'hi rqhdd hc akhshdd U hkinhl fhkn tshn U rhIhr nhvU nv d;d hc lkhxr alhg jivhk ofv nhn.

تصویر خبر
انهدام-باند-فساد-و-قاچاق-دارو-در-شمال--تهران
برچسب های مرتبط: