چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:10

ساری - ایرنا - شهروند قائمشهری شامگاه چهارشنبه در برخورد با کامیون جان باخت .

در حال دریافت متن کامل خبر...

shvd - hdvkh - aivUkn rhmlaivd ahl'hi Iihvakfi nv fvoUvn fh ;hldUk Ohk fhoj . lv' aivUkn rhmlaivd nv fvoUvn fh ;hldUk shvd - hdvkh - aivUkn rhmlaivd ahl'hi Iihvakfi nv fvoUvn fh ;hldUk Ohk fhoj .

تصویر خبر
مرگ-شهروند-قائمشهری-در-برخورد-با-کامیون
برچسب های مرتبط: