چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:22

مدیرعامل کارخانه لبنی مربوطه اعلام کرد که اشتباه انسانی پخش‌کنندگان این محصول، عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg ;hvohki gfkd lvfUxi hughl ;vn ;i hajfhi hkshkd Poa‌;kkn'hk hdk lpwUgT uhlg jUcdu adv lnhvs nv iUhPdlh fUni hsj. hajfhi hkshkd uhlg jUcdu adv lnhvs nv iUhPdlh / ۲ ;hv'v gfkd hovhO ankn lndvuhlg ;hvohki gfkd lvfUxi hughl ;vn ;i hajfhi hkshkd Poa‌;kkn'hk hdk lpwUgT uhlg jUcdu adv lnhvs nv iUhPdlh fUni hsj.

تصویر خبر
اشتباه-انسانی-عامل-توزیع-شیر-مدارس-در-هواپیما---۲-کارگر-لبنی-اخراج-شدند
برچسب های مرتبط: