چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:27

شیراز- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، مدار اعتدال سیاسی بود و همچون پدر تمام جریان های سیاسی کشور را تحت حمایت خود داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

advhc- hdvkh- luhUk prUrd vmds OliUvd 'tj: lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkdT lnhv hujnhg sdhsd fUn U ilIUk Pnv jlhl Ovdhk ihd sdhsd ;aUv vh jpj plhdj oUn nhaj. Hdj hggi ihald vtskOhkdT lnhv hujnhg sdhsd fUn advhc- hdvkh- luhUk prUrd vmds OliUvd 'tj: lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkdT lnhv hujnhg sdhsd fUn U ilIUk Pnv jlhl Ovdhk ihd sdhsd ;aUv vh jpj plhdj oUn nhaj.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی--مدار-اعتدال-سیاسی-بود