چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:29

ایرنا - بیروت - مراسم امضای دفتر یادبود آیت الله« اکبر هاشمی رفسنجانی» در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با حضور شخصیت های سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی ، اقتصادی و رسانه ای لبنان و سفیران و دیپلمات های ارشد مقیم لبنان و نمایندگان گروه های فلسطینی برگزار شد.*15*

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdvkh - fdvUj - lvhsl hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggiK h;fv ihald vtskOhkdL nv sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv gfkhk fh pqUv aowdj ihd sdhsd T lbifd T tvik'd T hrjwhnd U vshki hd gfkhk U stdvhk U ndPglhj ihd hvan lrdl gfkhk U klhdkn'hk 'vUi ihd tgsxdkd fv'chv an.*15* hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggi ihald vtskOhkd nv gfkhk hdvkh - fdvUj - lvhsl hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggiK h;fv ihald vtskOhkdL nv sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv gfkhk fh pqUv aowdj ihd sdhsd T lbifd T tvik'd T hrjwhnd U vshki hd gfkhk U stdvhk U ndPglhj ihd hvan lrdl gfkhk U klhdkn'hk 'vUi ihd tgsxdkd fv'chv an.*15*