چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:42

در این گزارش تصاویری از یک رستوران را ببینید که در اینجا یا باید غذای خود را تا انتها بخورید یا جریمه شوید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hdk 'chva jwhUdvd hc d; vsjUvhk vh ffdkdn ;i nv hdkOh dh fhdn ybhd oUn vh jh hkjih foUvdn dh Ovdli aUdn. hdkOh ybh koUvdnT Ovdli ld‌aUdn +jwhUdv nv hdk 'chva jwhUdvd hc d; vsjUvhk vh ffdkdn ;i nv hdkOh dh fhdn ybhd oUn vh jh hkjih foUvdn dh Ovdli aUdn.

تصویر خبر
اینجا-غذا-نخورید--جریمه-می-شوید--تصاویر