چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:45

مجلس مقرر کرد تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی و پیش‌بینی سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سنوات گذشته تماماً با مستخدمین باشد.

lOgs lrvv ;vn juddk j;gdt hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd nv fhk; ;ahUvcd U Pda‌fdkd skUhj il;hvd Hkih fi ukUhk shfri onlj Pvnhoj pr fdli jhldk hOjlhud skUhj 'baji jlhlhQ fh lsjonldk fhan. Uqudj hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcdT juddk j;gdt an lOgs lrvv ;vn juddk j;gdt hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd nv fhk; ;ahUvcd U Pda‌fdkd skUhj il;hvd Hkih fi ukUhk shfri onlj Pvnhoj pr fdli jhldk hOjlhud skUhj 'baji jlhlhQ fh lsjonldk fhan.

تصویر خبر
وضعیت-استخدامی-کارگزاران-بیمه-محصولات-کشاورزی--تعیین-تکلیف-شد
عبارات مرتبط با وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی، تعیین تکلیف شد
برچسب های مرتبط: